Ideer & arbejdsmetoder

I korte træk ligger følgende ideer til grund for mit arbejde:

Der findes ikke kun én sandhed om verden og om en problemstilling, men der er mange forskellige perspektiver og sandheder afhængig af, hvilke sko man er i. Dette betyder, at der heller ikke findes én sand måde at løse et menneskeligt problem på, hvorimod flere muligheder kan overvejes og gennemdrøftes i løbet af samtalen.

Man kan forstyrre og inspirere andre gennem respektfulde spørgsmål. Sproget skaber virkeligheden - forstået på den måde, at man gennem at tale med psykologen om sine tanker og få stillet spørgsmål til dem har mulighed for selv at skabe en ny og mere foretrukken virkelighed, hvor man bedre bliver i stand til at handle hensigtsmæssigt i forhold til sig selv og andre og derved komme til at mestre sit liv på en mere foretrukken måde.

Ideen bag den narrative samtale og terapi er, at den problemhistorie, som er dominerende og fylder alt for meget i vores liv, når vi henvender os til en psykolog, blot er én blandt mange andre historier, der også findes i vores liv. Gennem samtalen bevæger psykolog og klient sig sammen henimod at genfinde de mere foretrukne historier ved at gøre brug af respektfulde spørgsmål og kreative metoder, som kan være hjælpsomme, når man arbejder med at genvinde herredømmet i sit liv.

Én metode er "eksternalisering", hvor man taler sammen om problemet som en ting eller person uden for én selv, en ting eller person, der med taktikker forsøger at styre og bestemme. På den måde får man mulighed for selv at påvirke problemet og se på, hvilken effekt det har på ens liv lige nu og vurdere, om problemet skal have lov til at have magten i ens liv.

En anden metode er "outsider-witness-metoden", som går ud på, at andre personer er med til samtalen, for at disse kan lytte til og bevidne de foretrukne historier, der fortælles undervejs i terapien eller konsultationen. Ofte virker denne bevidning stærkt, hvorfor den hjælper med at konsolidere en ny og mere foretrukken identitet som grundlag for nye og mere hensigtsmæssige handlemønstre.

Min arbejdsmetode er inspireret af socialkonstruktionismen, den systemiske tænkning samt af narrativ teori og metode.